เกร็ดความรู้การจัดสวน
เลี้ยงปลาอะไรดี

สำหรับผู้ที่ชมชอบการเลี้ยงปลา ไว้ดูเล่นเพื่อความเพลิดเพลินในบ่อเลี้ยงปลา หรือในสวนน้ำ นั้น ปลาที่จะนำมาเลี้ยงควรเป็นลักษณะโชว์หลัง ให้สีสันสดสวย ชอบว่ายน้ำ เช่นปลาคาร์ฟ ปลาเงินปลาทอง หรือปลาที่มีขนาดเล็ก เลี้ยงดูง่าย อย่างปลาหางนกยูง ปลาสอด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะความกว้างความลึกของบ่อ

ปลาขนาดเล็ก เช่นปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลาเงินปลาทอง ขนาดความลึกของบ่อตั้งแต่ 30 – 50 ซม สามารถเลี้ยงคู่ไปกับไม้น้ำได้ดี และยังสะดวกในการเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่

การเลี้ยงปลาคาร์ฟ หรือปลาที่มีขนาดใหญ่ อย่างปลาแรด ปลาตะเพียน ควรเป็นบ่อขนาดใหญ่มีความลึกไม่ต่ำกว่า 1 -1.50 เมตร มีระบบกรองและการหมุนเวียนของน้ำทีดี เพราะจะทำให้ปลามีสุขภาพแข็งแรงและมีการเจริญเติบโตเร็ว (ลักษณะเป็นปลากินพืช)

การเตรียมบ่อเลี้ยง ควรใส่น้ำทิ้งไว้ราว 1 อาทิตย์เพื่อปรับความสมดุล (ค่า pH/ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ) ของบ่อ แล้วเปลี่ยนน้ำใหม่ค่อยปล่อยพันธุ์ปลา

เกร็ดความรู้การจัดสวน
- การจัดเตรียมพื้นที่ก่อนปลูกพันธุ์ไม้
- จัดทางเดินในสวนอย่างไร
- แสงไฟในสวน
- บ่อน้ำกับสวน
- การเลือกซื้อพรรณไม้
- กรวดและหินประดับกับการจัดสวน
- ความรู้เรื่องปุ๋ย
- รูปแบบกระถางสำหรับไม้ประดับ
- เลี้ยงปลาอะไรดี
- สุนัขตัวโปรดกับสวนแสนรัก
ดูทั้งหมด

Copyright by gardenthaidesign.com
Engine by MAKEWEBEASY