ประวัติการจัดสวน
ประวัติการจัดสวนและรูปแบบสวน

ปัจจุบันสวนมีรูปแบบหลากหลายและมีความสวยงามต่างๆกันไปให้เราเลือกชื่นชมได้ตามรสนิยม แต่เบื้องหลังภาพสวนสวยๆที่เห็น หลายคนอาจจะเคยนึกสงสัยอยู่บ้างว่าสวนเหล่านี้มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร

รูปแบบของสวนที่มีมาในประวัติศาสตร์โลกแยกการศึกษาออกได้สองส่วนใหญ่ๆ คือ สวนแบบตะวันตก และสวนแบบตะวันออก ความแตกต่างของการไล่เรียงรูปแบบสวนจากสองซีกโลกนี้ก็คือ สวนแบบตะวันตกจะมีความต่อเนื่องเรียงกันมาตามยุคสมัยและเหตุการณ์แวดล้อมทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงจะเชื่อมโยงถึงกันเกือบทุกประเทศ เนื่องจากประเทศทางตะวันตกโดยเฉพาะในยุโรปนั้นมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและเทคโนโลยีกันอยู่ตลอดเวลา ส่วนสวนของประเทศทางตะวันออกจะมีความแตกต่างแยกกันไปตามพื้นฐานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ต่างกัน การเชื่อมโยงถ่ายทอดแนวคิดให้กันและกัน ก็มีบ้างแต่ไม่ได้กระจายทั่วถึงกันหมด อย่างไรก็ดีแนวคิดและรูปแบบสวนจากทั้งทางตะวันตกและตะวันออกต่างก็มีอิทธิพลต่อกันและกันอยู่เสมอยากที่จะแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด

.................................................

เนื้อหาโดย อ.ธนาศรี สัมพันธารักษ์

ประวัติการจัดสวน
- ประวัติการจัดสวนและรูปแบบสวน
- สวนยุคอารยธรรมโบราณ : (The Garden of Antiquity and The Legacy)
- สวนอียิปต์
- สวนโรมัน
- สวนเปอร์เซียและสวนอิสลาม
- สวนมัวริชสเปน (The Moorish Garden of Spain) คริสต์ศตวรรษที่ 8 - 14 : เมื่อตะวันตกพบตะวันออก
- สวนยุโรปยุคกลาง (The Medieval Garden) คริสต์ศตวรรษที่ 3 - 15 : ยุคแห่งการซ่อนเร้น
- สวนอิตาลี เรเนสซองส์ (The Garden Renaissance Italy) คริสต์ศตวรรษที่ 16 : การเกิดใหม่ของศิลปะในสวน
- สวนฝรั่งเศส บาโรค คริสต์ศตวรรษที่ 17 (The Baroque French Garden) : ความยิ่งใหญ่แห่งจินตนาการเหนือธรรมชาติ
- สวนอังกฤษ (The English Landscape Garden) สวน ภาพเขียน และพืชพรรณ
ดูทั้งหมด

Copyright by gardenthaidesign.com
Engine by MAKEWEBEASY